Changement de décor

Changement de décor
Onder het pseudoniem Ellen Warmond schreef de van oorsprong Rotterdamse dichteres Pietronella Cornelia van Yperen (1930 - 2011) gedichten. Het leverde haar tussen 1953 een drietal prijzen op. Dit is haar gedicht "Changement de décor".

Onder het pseudoniem Ellen Warmond schreef de van oorsprong Rotterdamse dichteres Pietronella Cornelia van Yperen (1930 – 2011) gedichten. Het leverde haar tussen 1953 een drietal prijzen op. Dit is haar gedicht Changement de décor.


Changement de décor

Changement de décor

Zodra de dag als een dreigbrief
in mijn kamer wordt geschoven
worden de rode zegels van de droom
door snelle messen zonlicht losgebroken

huizen slaan traag hun bittere ogen op
en sterren vallen doodsbleek uit hun banen

terwijl de zwijgende schildwachten
nachtdroom en dagdroom haastig
elkaar hun plaatsen afstaan
legt het vuurpeleton van de twaalf
nieuwe uren bedaard op mij aan.

— Ellen Warmond

De uitreiking van de Reina Prinsen Geerligs Prijs in 1953
De uitreiking van de Reina Prinsen Geerligs Prijs in 1953. Bron: Wikimedia Commons.

Een noodgedwongen pseudoniem

In het geval van Van Yperen / Warmond was er sprake van een noodzakelijk pseudoniem. Nadat ze van een inkomen van het Rotterdams Ballet Ensemble in 1953 niet rond kon komen, moest ze aan de slag als secretaresse. Het kantoor waar ze werkte, keek neer op dichters en daarom koos ze een pseudoniem voor haar werk.

In 1953 publiceerde zij onder dit pseudoniem een aantal gedichten in het literaire tijdschrift Maatstaf. Met succes. Ze kon twee jaar later aan de slag gaan als medewerker van het Letterkundig Museum in Den Haag. Hier zou ze werkzaam zijn tot aan 1983.

Het werk van deze dichteres kan omschreven worden als vervreemd van de wereld, ingegeven door eenzaamheid en soms zelfs angst. In dit gedicht is het veranderende decor de overgang van nacht naar morgen en wat de dag brengt.

Prijzen

Voor haar werk ontving deze dichteres de volgende prijzen:

  • De Reina Prinsen Geerligsprijs in 1953 voor de dichtbundel Proeftuin.
  • De Jan Campertprijs in 1961 voor de dichtbundel Warmte, een woonplaats.
  • De Anna Bijns Prijs voor al haar werk in 1987.

 

Title
Changement de décor
Article Name
Changement de décor
Summary
Het gedicht "Changement de décor" is geschreven door de Nederlandse dichteres Ellen Warmond.
Author
Publisher Name
The Ministry of Poetic Affairs
Publisher Logo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

The contact form of this website was disabled. The project "The Ministry of Poetic Affairs" is no longer an active project. See for more information: www.letsagreeitsart.com.

%d bloggers like this: