De zee

Wanneer je boeken hebt moeten lezen voor de literatuurlijst op de middelbare school, dan is de kans groot dat je een van Willem Elsschot’s werken hebt gelezen. Herinner je wellicht het boek Kaas nog van deze schrijver? Logisch, want deze roman staat in de top 30 van beste Vlaamse literatuur. Desondanks was er ook een andere Wilem Elsschot: hij die gedichten schreef, zij het in beperkte oplage.

De zee

Willem Elsschot

De zee

Wat een machtig en woelerig deinen
van baar op baar,
bruisend opstaand en bruisend verdwijnend
over elkaar.

De stemklank der mensen die zingen
maakt mij zo wrang;
van verouderde krachtloze dingen
spreekt mij hun zang.

Doe uw geesten mij bouwen een woning
diep in uw schoot,
waar ik zingen zal als barenkoning
tot mijne dood.

Want geen keel die aan wal uwe zangen
ooit navertelt,
en geen mensenbrein ooit zal vervangen
uw effen geweld.

Willem ElsschotVoorbij Kaas

Laten we eens verder kijken dan alleen het boek Kaas. Er is niets mis met dit boek overigens, maar er valt nu eenmaal meer te vertellen over Elsschot. Alleen laat dit nu net het probleem zijn als het om poëzie gaat. Elsschot heeft ons niet bijzonder veel gedichten nagelaten en dat is, te oordelen naar het schitterende gedicht Zee bijzonder jammer.

Willem Elsschot (1884-1960) was in het dagelijks leven eigenlijk geen schrijver of dichter. Hij was werkzaam als eigenaar van een reclamebureau. Toch werkte hij daarvoor ook in loondienst. We ontkomen er dan niet aan om de roman Kaas weer te benoemen. Zijn werkgever, de Werf Gusto, zou model staan voor het in deze roman genoemde bedrijf General Marine and Shipbuilding Company.

Laten we daarom verder kijken dan alleen Kaas (1933) en ons realiseren dat deze Vlaamse schrijver zoveel meer moois geschreven heeft. Hij gaf de volgende poëziebundels uit:

 • 1910: Het huwelijk,
 • 1934: Verzen van vroeger (het gedicht De zee is afkomstig uit deze bundel),
 • 1934: Van der Lubbe,
 • 1934: Spijt,
 • 1943: De banneling,
 • 1947: Borms.

Naast Kaas schreef hij nog meer romans:

 • 1913: Villa des Roses,
 • 1921: Een ontgoocheling,
 • 1921: De verlossing,
 • 1924: Lijmen,
 • 1934: Tsjip,
 • 1937: Pensioen,
 • 1938: Lijmen / Het been,
 • 1940: De leeuwentemmer,
 • 1942: Het tankschip,
 • 1946: Het dwaallicht.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

The contact form of this website was disabled. The project "The Ministry of Poetic Affairs" is no longer an active project. See for more information: www.letsagreeitsart.com.

%d bloggers like this: