De zeer oude zingt

"Alles van waarde is weerloos"

Zou Lucebert zich omdraaien in zijn graf, wanneer hij zou weten dat sommigen gemeend hebben een van zijn beroemd geworden poëzieregels te mogen gebruiken als tatoeage of dat een academie een van de regels uit De zeer oude zingt als slogan gebruikte voor op een van hun kantoorpanden?

Alles van waarde is weerloos

De titel van het gedicht waarin deze beroemd geworden zin is opgenomen is niet gelijk aan de zin die men zo vaak gebruikt (Alles van waarde is weerloos). De zin is afkomstig uit het in 1974 geschreven gedicht De zeer oude zingt.

Sinds de jaren tachtig was deze regel te zien op de dakrand van de Willem de Kooning Academie. Tot aan 2016, toen men vollop bezig was met stadsvernieuwing. De regel is nog wel te lezen op de geven van Café Trefpunt in het Belgische Gent.

Het aanbrengen van de beroemde regel uit het gedicht van Lucebert.
Foto: Hinke Dekter.

Dan zijn er nog zij, die deze regel gebruikt hebben voor hun tatoeage. En tenslotte zijn er zij die de regel op een muur schrijven…

De zeer oude zingt

Lucebert

De zeer oude zingt

er is niet meer bij weinig
noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings

alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk

als het hart van de tijd
als het hart van de tijd

Lucebert
Lucebert.
Foto: Nationaal Archief / Wikimedia Commons

Dichter en schilder

Hij was de voorman van de beweging van de Vijftigers. Hij werd geboren als Lubertus Jacobus Swaanswijk op 15 september 1924 en zijn tekentalent werd ontdekt, toen hij in de zaak van zijn vader ging werken. Dankzij een studiebeurs kon hij een halfjaar een opleiding volgen aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs.

Na de oorlog maakte hij in 1947 een wandschildering te maken in een Fransiscanenklooster in Heemskerk. De zusters waren echter niet onder de indruk van het tafereel en gaven de opdracht om de wandschildering over te schilderen met witte verf.

Vanaf 1949 was hij de voorman van de groep experimentele dichters die bekend stonden als De Vijftigers. Zijn Minnebrief aan onze gemartelde bruid Indonesia (1949) deed veel stof opwaaien, ten tijde van de politionele acties in Indonesië.

Grotendeels beïnvloedt door de kunststroming Cobra, maakte hij in de jaren zestig beeldende kunst die doorspekt was van een somber wereldbeeld. Pas in de jaren tachtig zou hij weer gaan dichten.

Op 10 mei 1994 kwam er een einde aan het leven van Lucebert. Hij overleed in een Alkmaars ziekenhuis.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

The contact form of this website was disabled. The project "The Ministry of Poetic Affairs" is no longer an active project. See for more information: www.letsagreeitsart.com.

%d bloggers like this: