If love didn’t exist

A few weaks ago I did a background article about the Dutch comedian, writer and poet Toon Hermans. Today I found it time to share another beautiful poem written by him.

If love didn't exist

If love didn’t exist

If love didn’t exist
They will stop, the rivers
and the birds and the animals
If love didn’t exist

If love didn’t exist
The beaches would leave the oceans
They wouldn’t have anything to discuss
If love didn’t exist

If love didn’t exist
The moon wouldn’t shine
No poet would rhyme
If love didn’t exist

Flowers nowhere
The Earth would fade
Closed doors everywhere
The clock wouldn’t strike

If love didn’t exist
All love making would be spoiled
The world would be extinct soon
If love didn’t exist

If love didn’t exist
The Sun would no longer shine
The wind wouldn’t be able to breathe
If love didn’t exist

No apple would rupe
Like once in Paradise
If we don’t understand eachother
the world is as cold as ice

I would die of cold
and my breath would freeze
If I was too loose your love
There isn’t love without you

The original version

Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond

Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer slaan

Als de liefde niet bestond
Dan was de hele vrijerij bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond

Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet meer begrijpen
Dan is de wereld koud als ijs

Ik zou sterven van de kou
En m’n adem zou bevriezen
Als ik je liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *