Marc groet ‘s morgens de dingen

Marc groet 's morgens de dingen

Er zijn van die gedichten, die je kunt blijven lezen. Bijvoorbeeld door het gebruik van woorden. Een woordkunstenaar, dat was de Belgische dichter Paul van Ostaijen. Schitterende, surrealistische poëzie. Een goed voorbeeld is het gedicht Marc groet ‘s morgens de dingen.

Marc groet ‘s morgens de dingen

Paul van Ostaijen

Marc groet 's morgens de dingen
Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem

Ploem ploem

dag stoel naast de tafel
dag brood op de tafel
dag visserke-vis met de pet

pet en pijp
van visserke-vis
goeiendag

DAA-AG VIS
dag lieve vis
dag klein visselijn mijn

Paul van OstaijenWoordkunstenaar

Het bovenstaande gedicht van Paul van Ostaijen (voluit: Leopold Andreas van Ostaijen (22-02-1896 – 18-03-1928) is een van zijn bekendste gedichten. Woordkunstenaar, dat is de term om deze surrealistische dichter uit Vlaanderen te omschrijven.

Deze links-progressieve kunstenaar werd na de Eerste Wereldoorlog gedwongen om uit te wijken naar Duitsland, vanwege zijn beledigingen gericht aan kardinaal Mercier. Hier zag hij de Spartacusopstand in januari 1919 mislukken. Het luikte de Kommunistische Partei Deutschland (KPD) niet om een revolutie naar Russisch voorbeeld teweeg te brengen en zo een einde te maken aan het Duitse Keizerrijk. De abdicatie van Wilhelm de Tweede was echter wel ophanden, maar zou geleid worden door de sociaal-democraten.

De gebeurtenissen in Berlijn grepen Van Ostaijen zo erg aan, dat hij er geestelijk ziek van zou worden. Een depressie, die hij verwoordde in de dichtbundel De feesten van angst en pijn.

Toch was het Berlijn dat hem voedde in zijn groteske gedichten, zoals Huldegedicht aan SingerIn memoriam en het was de basis voor het eerste filmscenario in de Nederlandse Taal: De bankroet jazz. Een dadaïstische film, die pas in 2008 zou verschijnen.

In 1921 keerde hij terug naar Vlaanderen en kreeg amnestie. In de laatste jaren van zijn leven werd hij geveld door tuberculose. Als gevolg hiervan overleed deze woordkunstenaar op veel te jonge leeftijd (32) op 18 maart 1928.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

The contact form of this website was disabled. The project "The Ministry of Poetic Affairs" is no longer an active project. See for more information: www.letsagreeitsart.com.

%d bloggers like this: