Sonnet

Zijn naam is voor altijd verbonden aan van de meest prestigeuze Nederlandse literaire prijzen: Pieter Cornelis (P.C.) Hooft. Sinds 1947 wordt jaarlijks de P.C. Hooft-prijs uitgereikt. Dit is het gedicht Sonnet, geschreven door een van de taalmeesters die Nederland heeft voortgebracht.

Sonnet

P.C. Hooft

Sonnet

Gezwinde Grijsaard die op wakk’re wieken staag
de dunne lucht doorsnijdt, en zonder zeil te strijken
altijd vaart voor de wind en ieder na laat kijken,
doodvijand van de rust, die woelt bij nacht, bij daag;
onachterhaalb’re Tijd, wiens hete honger graag
verlokt, verslindt, verteert al wat er sterk mag lijken,
en keer en wendt en stort staten en koninkrijken,
voor iedereen te snel: hoe valt gij mij zo traag?

Mijn lief, sinds ik u mis, verdrijf ik met mishagen
de schootvoetige tijd, en tob de lange dagen
met arbeid avondwaarts. Uw afzijn valt te bang
en mijn verlangen kan de Tijdgod niet bewegen,
maar ‘t schijnt verlangen daar zijn naam af heeft gekregen,
dat ik de tijd die verkorten wil, verlang.

P.C. HooftKind van de Renaissance

Geboren op 16 maart 1581 in Amsterdam, was Pieter Cornelis Hooft een kind van de renaissance. Wellicht is deze dichter, toneelschrijver, historicus, drost en baljuw een van de meest invloedrijke personen geweest in de renaissance voor wat betreft de Nederlandse literatuur. Volgens sommigen is hij de eerste moderne dichter van de Nederlandse taal geweest (Kees Fens, literatuurcriticus).

Hooft was een bereisd man. Hij maakte reizen naar Frankrijk en Italië. Daarnaast was hij een belezen man. Hij studeerde Rechten en werd aangesteld als baljuw van Gooiland. Dit stelde hem in staat om zich vanaf 1609 te vestigen in het Muiderslot.

Het kasteel zou uitgroeien tot een intellectueel centrum, dat bekend zou worden als de Muiderkring.

In zijn privéleven gingen dingen minder voortvarend. Diepe crises vielen hem ten deel. Zijn vier kinderen en echtgenote kwamen te overlijden. Uiteindelijk zou hij opnieuw trouwen en dit huwelijk leverde hem een dochter en een zoon op (naast twee stiefdochters).

Beroemd zijn de Nederlandsche Historien, geschreven door Hooft. Hij werkte hier in de laatste jaren van zijn leven aan. Tijdens een begrafenis van Frederik Hendrik van Oranje vatte Hooft kou, die uitmondde in een serieuze aandoening en hem uiteindelijk op 21 mei 1647 fataal zou worden.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

The contact form of this website was disabled. The project "The Ministry of Poetic Affairs" is no longer an active project. See for more information: www.letsagreeitsart.com.

%d bloggers like this: