Verlaine

Ooit woonde hij in Leiden en sinds 1993 is er een gedicht van hem te vinden op de gevel van de straat waar hij woonachtig was: Langebrug 107. We hebben het dan over de dichter J.C. Bloem. Zijn gedicht Verlaine, was het tiende muurgedicht dat in deze Zuid-Hollandse stad werd aangebracht.

Verlaine

J.C. Bloem

Verlaine

De wereldwijzen zijn de onwijsten,
De onnoozle flinken, die vanzelf
Zich wringen in de krapste lijsten,
Zich krommen onder elk gewelf

Wat geeft het lot aan de gedweesten,
De dienenden mèt heug en meug?
Een vorm, gebootst op geijkte leesten,
Een muffe bete, een zure teug.

De wereld is een sluw belover,
Een bieder vol arglistigheid;
Maar slaat gij toe – gij houdt niets over:
Gij zijt èn koop èn koopsom kwijt.

Waarom dan ‘t hart te laten derven,
Den weg langs naar het eind der reis,
En niet gelijk Verlaine sterven,
Dichter en dronken, vuil en wijs?

J.C. BloemInspiratie

De dichter over een andere dichter. Kortom, inspireren door te lezen. En niet van een van de kleinste dichters overigens. Paul Verlaine (1844-1896) geldt als een van de grootste Franse dichters. Zoals te lezen valt hierboven, liep het met Verlaine slecht af. Hij stierf als arm man, nadat hij de laatste jaren van zijn leven doorgebracht had in cafés en bordelen.

Als het om het leven van J.C. (Jakobus Cornelis / Jacques) Bloem gaat, is het eigenlijk ook veel ellende geweest, die hem deed schrijven. Een ongelukkig huwelijk en een scheiding, het overlijden van zijn moeder en de eenzaamheid waarmee hij worstelde. Het waren allemaal factoren, die het leven van Bloem zouden tekenen.

Opgegroeid in Oudshoorn (in de buurt van Alphen aan den Rijn), zou hij voorbestemd zijn om aan de slag te gaan als jurist. Tijdens zijn studietijd jaagde hij er veel geld doorheen. Niet alleen aan studieboeken, maar ook aan drank. Ondanks het feit dat hij ziek werd, lukte het hem om in 1916 af te studeren aan de toenmalige Rijksuniversiteit Leiden. Hij schreef, steeds meer en had verschillende losse banen. Het lukte maar niet om alles goed op de rails te krijgen, zo leek het.

Van zijn hand zijn enkele schitterende gedichten, die hem de volgende prijzen opleverden:

  • De Constantijn Huygens Prijs voor zijn gehele oeuvre (1949)
  • De PC Hooftprijs (1952)
  • De Prijs der Nederlandse Letteren voor zijn gehele oeuvre (1965)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

The contact form of this website was disabled. The project "The Ministry of Poetic Affairs" is no longer an active project. See for more information: www.letsagreeitsart.com.

%d bloggers like this: