Zelfkant

Terug tot Ina Damman, Pastorale, Ivoren wachters… Wie heeft de boeken van de schrijver Simon Vestdijk niet gelezen in het kader van de verplichte lijst met de te lezen boeken op de middelbare school? Naast verschillende boeken heeft Vestdijk ons ook een rijk oeuvre aan gedichten nagelaten. Dit is het gedicht Zelfkant, dat in vertaalde versie eerder verscheen op onze Engelstalige website.

Terug tot Ina Damman, Pastorale, Ivoren wachters… Wie heeft de boeken van de schrijver Simon Vestdijk niet gelezen in het kader van de verplichte lijst met de te lezen boeken op de middelbare school? Naast verschillende boeken heeft Vestdijk ons ook een rijk oeuvre aan gedichten nagelaten. Dit is het gedicht Zelfkant, dat in vertaalde versie eerder verscheen op onze Engelstalige website.

Zelfkant

Zelfkant

Ik houd het meest van de halfland’lijkheid:
Van vage weidewinden die met lijnen
Vol wasgoed spelen; van fabrieksterreinen
Waar tussen arm’lijk gras de lorrie rijdt,

Bevracht met het geheim der dokspoorlijnen.
Want ‘k weet, er is waar men het leven slijt
En toch niet leeft, zwervend meer eenzaamheid
Te vinden dan in bergen of ravijnen.

De walm van stoomtram en van blekerij
Of van de ovens waar men schelpen brandt
Is meer dan thijmgeur aanstichter van dromen,

En ‘t zwarte kalf in ‘t weitje aan de rand
Wordt door een onverhoopt gedicht bevrijd
En in één beeld met sintels opgenomen.

Simon Vestdijk

Simon Vestdijk
Simon Vestdijk
Bron: Wikimedia Commons.

Over de schrijver

De wieg van Simon Vestdijk bevond zich in de Friese stad Harlingen. Daar werd hij op 17 oktober 1898 geboren. Hij zou uitgroeien tot een begenadigd schrijver, dichter, essayist en (muziek)criticus. Daarnaast was hij achtereenvolgens scheepsarts en daarna huisarts. Zijn praktijk besloot hij te stoppen, nadat hij het gevoel had meer op zijn plaats te zijn als schrijver.

De psychische gesteldheid van Vestdijk liet regelmatig te wensen over. Zo kampte hij vanaf zijn zeventiende met depressies. Deze komen goed naar voren in zijn boek Terug tot Ina Damman. Opvallend genoeg schreef hij dit boek in de jaren dat hij nog steeds werkzaam was als arts. Het verhaal is gebaseerd op zijn eigen leven en vormt onderdeel van de Anton Wachterreeks.

Ina Damman heeft overigens echt bestaan, haar naam was Liesbeth Koning. De naam Ina Damman is sinds 2000 gekoppeld aan een gelijknamige literatuurprijs, die eens in de twee jaar uitgereikt wordt. De prijs wordt uitgereikt door de Vestdijkkring. Deze organisatie streeft ernaar om het werk van Vestdijk blijvend onder de aandacht te brengen.

 

Over het gedicht

Verlangen. Dat is het eerste waar men aan kan denken, tijdens het lezen van dit gedicht. Het verlangen om ergens te zijn, waar men op dat moment niet is. Te genieten van stilte, van de natuur. In plaats daarvan ziet de dichter een stedelijk landschap, waar het uithangen van was eigenlijk niet eens mogelijk is.

Het werk is een typisch voorbeeld van hoe groot het verlangen kan zijn, om te ontsnappen aan iets dat je niet beter kunt omschrijven dan een vieze stad. Schitterend geschreven en ondanks het taalgebruik dat hoorde bij de jaren dertig van de vorige eeuw (het gedicht is uitgegeven in de bundel Kind van stad en land, uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar, 1936).

 

Jouw gedicht

Wil je dat wij jouw gedicht promoten? Dan doen wij dit graag! Stuur jouw gedicht vandaag nog in!

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

The contact form of this website was disabled. The project "The Ministry of Poetic Affairs" is no longer an active project. See for more information: www.letsagreeitsart.com.

%d bloggers like this: